Ergonomi

Gør din arbejdsplads til træningsplads

Smerter og gener fra muskler og led er i allerhøjeste grad relateret til vores arbejdsstilllinger og rutiner på arbejdspladsen. Ergonomi handler om at skabe optimale betingelser for gode arbejdsstillinger og minimere arbejdsrelateret overbelastning af bevægeapparatet, f.eks. muse- eller løfteskader. Små justeringer kan ofte være af afgørende betydning for den enkeltes effektivitet og velbefindende.

 

Ergonomivejledning

  • gennemgang af den enkelte medarbejders arbejdssted
  • konkrete forslag til optimal indretning af arbejdsstedet
  • korrekt indstiling af bord, stol, skærm osv.
  • vejledning i hensigtsmæssig holdning, således at passiv belastning af led erstattes af aktivt muskelarbejde
  • inspiration til hvordan korrekt ergonomi og gode arbejdsrutiner integreres i en travl arbejdsdag
  • forslag til simple øvelser som bevæger og strækker særligt udsatte muskler