Betaling

Du kan betale kontant eller overføre via netbank til kontonr. 3618-4800241944

Ved overførsel overføres beløbet senest dagen efter behandling. Mærk overførslen med dit navn og dato for behandling.