Z-Health

Den kloge genvej til optimal smertehåndtering

Z-Health er et performance- og rehabiliteringssystem, der tager udgangspunkt i den sidste nye viden indenfor neuro- og smertevidenskab. Man arbejder altså ud fra den kendsgerning, at hjernen og nervesystemet er vores overordnede styresystem, og at vores bevægelser, tanker, sanser og processer i kroppen styres af og udgår fra hjernen.

 

Smertesansen – vores 6. sans?

Også smertesansen er konstrueret af hjernen. Nervesystemet formidler signaler fra krop og omgivelser til hjernen – og hjernen producerer smerten, hvis den finder det nødvendigt. Læs mere om sammenhængen mellem fejlsignaler og langvarige / uforklarlige smerter her.

I behandlingen af smerter må man nødvendigvis tage udgangspunkt i denne kendsgerning. Gør man det – og gør man det rigtigt – har man mulighed for at skabe gennemgribende og lynhurtige resultater. Det er netop dette, man gør med en Z-Health Screening. Læs mere om Z-Health Screening her.

Er du nysgerrig, kan du se, hvordan nogle af mine Z-kolleger bruger Z-Health i forbindelse med både træning, smertebehandling og yoga. Kig ind hos f.eks. Maxer.dk, Fysioteamet.dk, thomaslacour, eller hos Annika på lyttildinkrop.dk.

 

Du kan møde Z-Health her