Afbudsregler

Sådan melder du afbud

Afbud og ændring af tider meldes på telefon (sms eller indtalt besked) senest 24 timer før aftalen.

Sker dette ikke, afregnes der for aftalens fulde pris (eller et klip på klippekort).

Det samme gælder ved udeblivelse fra en aftale.

Afbud modtages IKKE via mail, kontaktformular, messenger, brevdue eller røgsignaler.

Ovenstående gælder uanset årsag.

Online smertestiller til dig – kvit og frit: