Kombineret forløb

Fokus på både symptomer og årsager

Det bedste fra flere verdener

Det kombinerede forløb anbefales til behandling af langvarige / kroniske smerter eller senfølger efter piskesmæld eller hjernerystelse.

Hvis træthed og udmattelse fylder meget, og det er urealistisk, at man får lavet øvelser mellem behandlinger, kan det dog være fornuftigt at starte med et behandlingsforløb.

Et kombineret forløb forener Senetensbehandlingens smertelindrende effekt med Neurotræningens tests og øvelser, og giver dig samtidig den SmerteRådgivning, du har brug for, for at kunne navigere i de udfordringer, du oplever.

Det kombinerede forløb er den optimale løsning for dig, der gerne vil hjælpes godt i gang – og samtidig ønsker at optimere og fastholde effekten af behandlingen ved selv at gøre en indsats derhjemme.

Behandling

Reducerer stress, smerter og spændinger, og aktiverer det parasympatiske nervesystem (ro, restituion, hvile).
Behandlingen på min briks sænker kroppens generelle spændings- og stressniveau og giver færre smerter, større overskud og bedre bevægelighed.
Her får du med andre ord et indskud på kroppens energi-konto, som du kan ‘sætte i banken’ eller investere i din hjemmetræning.

Træning

Tests og øvelser; justering af kendte øvelser, vurdering af effekt, instruktion i nye øvelser.
Neurocentrisk træning har til hensigt at skabe god neurologisk kontakt mellem hjerne og krop/sanser. Øvelserne er udviklet til at fjerne de uhensigtsmæssige kompenseringer, kroppen ellers ofte vender tilbage til efter endt behandling.
Når du kommer godt i gang med hjemmetræningen, vil afkastet være, at du i højere og højere grad kan undvære behandling.

Rådgivning

Personlig rådgivning og strategier til at navigere sikkert henimod en hverdag med færre gener og større overskud.
Smertevidenskabeligt funderet undervisning formidlet på godt dansk. Fordi forudsætningen for at løse et problem er, at man forstår det.
Rådgivningen giver dig viden og konkrete strategier, der gør det nemmmere for dig at forstå og implementere de hverdagsjusteringer, du har brug for, for at få det bedre.

Fokus på dine fremskridt

Med et kombineret forløb vurderer vi fra gang til gang på dine fremskridt, dine ønsker og behov – og vælger de øvelser og tiltag, som du her og nu vil have størst effekt af.

Ingen fast køreplan – men et nøje tilpasset forløb, hvor vi hele tiden justerer efter forholdene. Et samarbejde mellem dig og mig hvor to plus to giver mindst fem.

Jeg vil i gang med et kombineret forløb

Et kombineret forløb starter med en første behandling inkl. samtale, som nemt og hurtigt kan bookes i online bookingen.

Jeg har brug for at samle kræfter

Start med et behandlingsforløb; et kærligt skub op ad grøften for dig, der har brug for at få tanket op på ressourcerne og stå stærkere på din vej videre.

Jeg er i tvivl om mine muligheder

Dit næste skridt afhænger af dit udgangspunkt. Få et overskueligt overblik over dine muligheder og find nemt den rigtige strategi.