Forklaringen på de uforklarlige smerter

Neurovidenskab – smertevidenskab

Takket være omfattende forskning har vi i løbet af de sidste få årtier lært mere om hjernen og nervesystemet, end vi samlet set vidste indtil da.

Da smerter netop er noget, der opstår i hjernen og nervesystemet, er vores viden om smerter nærmest eksploderet i samme periode, og der er blevet vendt op og ned på de på ting, vi troede, vi vidste om smerter.

 

Hjernen er programmeret til overlevelse

At holde kroppen i live er hjernens overordnede opgave. Til dette formål kører der et hav af processer i hjernen, der konstant skanner vores omgivelser med henblik på at forudsige, hvad der sker omkring os.

Der sker altså en løbende vurdering af det aktuelle trusselsniveau i og udenfor kroppen med henblik på at kunne reagere og sikre kroppens overlevelse.

 

Kroppens GPS

Til brug for denne vurdering af, hvor kroppen er i forhold til resten af verden, og om der er fare på færde, modtager hjernen signaler fra primært tre systemer:

  • Det visuelle system (synssans)
  • Det vestibulære system (balance- / ligevægtssans)
  • Det proprioceptive system (led- / stillingssans).
Disse tre systemer fungerer for hjernen, som satellitter fungerer for en GPS.

 

Er signalerne af god kvalitet, ved du præcist, hvor hurtigt du kører, hvor du er på vej hen, hvornår du ankommer – og hvornår du skal dreje næste gang. Din rejse fra A til B kan foregå afslappet og kontrolleret.

Modtager GPS’en derimod uklare signaler fra en eller flere satellitter, opstår der hurtigt ballade. I stedet for klare, præcise kørselsanvisninger får du nu en kryptisk fejlmeddelelse. Resultatet er typisk nedsat fart, diverse omveje, forsinkelser og slingrekurs – til fare for dig selv og dine medtrafikanter.

Når hjernen trækker i nødbremsen

Lidt det samme sker, når hjernen ikke modtager klare signaler fra sine tre satellitter: Den fejlmeddelelse, du får fra hjernen er i første omgang f.eks. nedsat styrke, fart og/eller smidighed.

Hjernen er ikke længere helt tryg, og budskabet er tilsyneladende: ”Hvis ikke jeg har et klart billede af kroppen og dens omgivelser, sikrer jeg bedst din overlevelse ved at forhindre dig i at bevæge dig med høj kraft og fart.”

Du mærker typisk dette som ømme og spændte muskler og generel stivhed i kroppen. Eller også mærker du det ikke – endnu.

Men hvis signalerne er meget uklare – eller hvis de står på i længere tid, sker der af og til det, at hjernen vurderer det samlede ’trusselsniveau’ til at være så højt, at den vælger at lave en smerteoplevelse et sted i kroppen. Typisk et sted, der før har gjort ondt/været skadet.

Budskabet er nu nærmere: ”Stop så! Hvad end du har gang i, så stop!”

Dette virker oftest ret effektivt i forhold til at få kroppen til at sætte tempoet ned.

 

Årsager til uklare signaler

Det visuelle system (syn)

Når signalerne fra det visuelle system er uklare, kan det f.eks. handle om, at dine øjne ikke er helt koordinerede. De ser muligvis, som de skal og optikeren finder intet at korrigere for.

Men din evne til at kontrollere de muskler, der styrer øjnene kan være et problem, eller der kan være en svaghed i hjernens bearbejdning af signalerne fra øjnene.

Måske bruger du briller og øjnene har vænnet sig til at bevæge sig indenfor rammerne af dine brilleglas. Enhver indskrænkelse af vores bevægelser (også / især øjnenes) giver anledning til uklare signaler.

 

Det vestibulære system (balance / ligevægt)

Uklare signaler fra det vestibulære system kan handle om, at den oprindelige ’nulstilling’ af, hvad der er op og ned, på et tidspunkt er blevet forskudt. Måske har du slået hovedet. Måske har du haft en virus på balancenerven.

Nogle er født med vestibulære udfordringer og forskellige former for medicin (bl.a. antibiotika) kan påvirke vores balance- / ligevægtssans.

 

Det proprioceptive system (leddenes stilling og bevægelse)

Det, der oftest skaber uklare signaler fra det proprioceptive system, er reduceret bevægelse i et eller flere led. Dette kan skyldes uklare signaler fra syn og/eller balance.

Men den måske hyppigste årsag til nedsat bevægelighed er, at hjernen simpelthen ’glemmer’, hvordan den programmerer de bevægelser, vi ikke eller kun sjældent bruger.

Dette fænomen kaldes SMA (Sensory Motor Amnesia), og er en særdeles udbredt årsag til træthed, spændinger og stivhed i kroppen.

Lidt firkantet kan man sige, at du har den bevægelighed, du har fortjent.

(Mere om SMA her: Use it or lose it.)

 

Konsekvenser af uklare signaler

Det luskede ved uklare signaler fra kroppens tre satellitter er, at din krop og din hjerne kompenserer så effektivt, at du måske slet ikke registrerer, at noget er uklart.

Du oplever muligvis ’bare’, at du er øm og stiv i kroppen. Du føler dig måske lidt klodset, har tendens til at tabe eller støde ind i ting, hader alle former for boldspil, bliver hurtigt køresyg, bøvler med ‘dårlig holdning’ – eller du lider af kroniske eller uforklarlige smerter.

Andre symptomer som f.eks. svimmelhed, træthed, depressive træk og angstsymptomer kan også udspringe af uklare signaler fra hjernens tre satellitter.

Alt sammen en utryg hjernes forsøg på at beskytte kroppen ved at holde den i ro.

 

Sådan opdaterer du kroppens GPS

Forstyrrelser og ubalancer på de her tre systemer er ekstremt udbredt og kan korrigeres med simple øvelser. Det ikke usædvanligt at se endog meget stor bedring af både smerter og bevægelighed, når øvelserne laves rigtigt og regelmæssigt.

I S-form er der 2 måder at gøre det på:

 

3D-TRÆNING (på hold)

Træning på små hold med øvelser, der er designet til at genoptræne specifikke færdigheder relateret til synssans, ligevægtssans og ledsans.

En ny træningsform, der efter devisen ‘lidt mindre – lidt bedre’ skaber forbløffende resultater, ofte på ret kort tid og med en beskeden indsats. Alt om 3D-TRÆNING her.

 

Neuro-forløb (individuelt 1:1)

Her har vi fuldt fokus på DIG og DIT nervesystem.

Vi undersøger præcist hvor du er udfordret og udvælger og tilpasser de øvelser, du har størst effekt af.

Er du nysgerrig på, om fejlsignalering fra dine satellitter er med til at fastholde og øge dine smerter, så book en tid med det samme.

Eller læs mere om Neuro-forløbet her.

 

 

Z-Health

En grundig screening af dit visuelle, vestibulære og proprioceptive system kan du få foretaget hos undertegnede – eller anden Z-Health certificeret behandler / træner.

Vi er mig bekendt den eneste ‘faggruppe’, som medtager samtlige tre systemer i vores tilgang til træning og smertehåndtering.

Z-Health Performance Solutions er et amerikansk trænings- og rehabiliteringssystem og står bag den viden og de værktøjer, jeg anvender i mine Neuro-forløb.